Rabu, 16 November 2011

Contoh Geguritan (Puisi Bahasa Jawa)


 ASRUPING SRENGENGE ING RAWA PENING
(Puisi Bahasa Jawa)
geguritan

created by: Fanny <tugas Bahasa Jawa>

Ngadeg jejeg ing tepining rawa
Suara endah angin krungu ana tainganku
Mecah kasunyian desa tepi rawa
angin kang sumilir
ana ing anatarane godhong-godhong
srenginge abang mbranang
saka kulon katon nyenengake
Nganti tibaning langit peteng

Angin ing kampungku sore iki
Prau-prau nelayan setya nunggoni tekane
diombang-ambingke ombak rawa
prau nelayan nggolek iwak ing padhanging rembulan
Praune katon katiup angin
Nanging nelayan kuwi ora wedi
amarga angin ombak dadi kancane saben dina
                                              
Petenge Wengi kang wis sepi nyeyet
Mbulan katon mlaku saka ngetan ke ngulon
Padhang mbulan madangi pelataran
Lintang-lintang katon gumebyar
kang ora  kapetung driji
Madhangi Jagat kang uwis sepi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar